Disclaimer

 Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

De eigenaren en medewerkers van Muziekcafé Lohengrin zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de sites van Muziekcafé Lohengrin leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Muziekcafé Lohengrin. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Muziekcafé Lohengrin niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muziekcafé Lohengrin.
Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot het bedrijfsconcept, de toegankelijkheidsstructuur, de software, print outs daarvan, de procedure van Muziekcafé Lohengrin, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en eventuele rechten ingevolge de richtlijn 96/9 EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Muziekcafé Lohengrin.

Er kunnen van alle activiteiten audiovisuele opnamen gemaakt worden. De organisatie van de Muziekcafé Lohengrin behoud zich het recht voor om deze opnamen naar eigen goeddunken voor eigen publiciteitsdoeleinden te gebruiken. De organisatie van Muziekcafé Lohengrin heeft geen invloed op het tot stand komen of uitwerken van het gespeelde repertoire van de muzikanten.

De organisatie van de Muziekcafé Lohengrin is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van instrumenten, apparatuur of materialen die door bezoekers zijn meegebracht. Elke bezoeker aan Muziekcafé Lohengrin is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn meegebrachte instrumenten, apparatuur en materialen.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in ‘s Hertogenbosch (Nederland) is bevoegd.

 

Maandelijks

JAMSESSIES elke laatste zaterdag
Gedurende de zomerperiode ook ma en di gesloten!
FOLKSESSIE elke 3e donderdag
Gedurende de zomerperiode ook ma en di gesloten!
SING & PLAY ALONG elke 2e donderdag
Gedurende de zomerperiode ook ma en di gesloten!
Swing/dansavond
Gedurende de zomerperiode ook ma en di gesloten!

Agenda

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation